Je lepší vyhořet než se stěhovat?

Zdroj: Pixabay

Pokud máte pochyby s odpovědí na tuto otázku, zkuste se zeptat lidí, kteří opravdu vyhořeli. A nemyslím tím, že jim shořela skříňka a postel, ale vyhořeli opravdu kompletně (celý byt, dům). Osobně se mi nic takového naštěstí nestalo, ale tohoto rizika jsem si vědoma a mám z něj obavu a respekt. I proto se snažím preventivně se proti tomuto nejhoršímu živlu, který ničí totálně, chránit. Myslím, že není zcela na 100 % možné zařídit, aby někdy, nějakým způsobem, požár nevznikl. Ale je o to důležitější, pokud již vznikne, zjistit jej co nejdříve a moci ihned konat něco k nápravě.

Možná namítnete, že od toho máte pojištění majetku a pojišťovna vám škodu proplatí. Ano, i tohle je dobrý argument (a velice vás chválím, že takové pojištění sjednané máte), ovšem platí jen za předpokladu, že nebudete mít v pojištění nějakou výluku nebo podpojištění a také že vám nebude vadit o vše přijít a pořizovat to znovu, kdy věci osobní hodnoty nebo staré dokumenty již znovu nepořídíte (a bavíme se jen o majektu, život vám pojišťovna nezachrání).

!Včasným uhašením požáru ušetříte často i statisíce či miliony na škodě na majetku. Hodnota zdraví a života je navíc nevyčíslitelná. Co je proti tomu investice pár set, případně i pár tisíc korun, do hlásičů požáru a hasících přístrojů…?

Hlásiče požáru

Hlásič požáru (nebo také detektor kouře) bývá kulatá plastová krabička, která se umísťuje na strop bez nutnosti napojení na elektřinu (funguje na baterie, což je výhoda i v době, kdy elektřina v objektu nefunguje, bývá vypnutá, nebo není vůbec zavedena). Při vniknutí kouře k čidlu hlásiče se rozezní velmi hlasitý alarm. Některé hlásiče mají možná tlačítko na umlčení alarmu, ale ten co mám já přestane „křičet“ až když udělám průvan a kouř od čidla odeženu (např. časopisem). Mám to vyzkoušené, protože již 2x hlásič sepnul ve chvíli, kdy mamka v kuchyni připálila jídlo na oleji (hlásič je ve vedlejší místnosti) 🙂 Z toho plyne i to, že nemusí vyloženě hořet, aby se alarm sepnul.

Zdroj: Vlastní archiv

Co se týká spuštění alarmu v domácnosti „kuřáků“, pak by snad při běžném kouření nemělo k sepnutí alarmu docházet. Kouř by se měl stihnout rozptýlit než dorazí k hlásiči. Ale nelze toto vyloučit v případě, že bude kouřit více osob a kouř se v místnosti naakumuluje. Řešením je umístit hlásič do jiné místnosti, nebo při kouření větrat. Hlásič by neměl být umístěn ani v kuchyni a ani v místnosti velmi vlhké, např. v koupelně. Je ideální jej umístit do ložnice, obýváku, chodby, schodiště – kdy v případě vícepodlažní budovy by měl být alespoň jeden hlásič na patře cca uprostřed plochy objektu. Samozřejmě si můžete umístit hlásič i do jiných prostor, kde se rizika požáru bojíte, například do samostatné garáže či chaty, kde by ale bylo třeba mít hlásič s doplňkovými funkcemi umožňujícími dálkové upozornění (např. formou volání na váš telefon).

Hlásič vás upozorní na počínající požár. Je tedy důležitý pro větší šanci uhasit oheň co nejdříve svépomocí, zavolat včas hasiče a eliminovat tím větší škody na majetku a také zavčasu opustit hořící objekt a zachránit tím život sobě a dalším osobám, případně i mazlíčkům (zejména v noci, kdy hrozí hlavně riziko udušení zplodinami ve spánku).

Ceny hlásičů se pohybují cca od 120,- Kč do několika tisíc. Ovšem ne vždy dražší = kvalitnější. Vybírejte tedy dle vlastností, ale nekupujte někde na burze za pár korun. Raději kupujte v ověřených obchodech, aby měl výrobek CE označení. Kromě internetu se dají i cenově dostupné hlásiče zakoupit v různých hobbymarketech (Hornbach, OBI apod.), ve stavebninách nebo v prodejnách elektromateriálu.

Typy požárních hlásičů

Optický hlásič (nejčastěji používaný):
Rozeznává přítomnost kouře na základě odrazu paprsku. Nelze jej používat tam, kde vzniká kouř či páry při běžném provozu (místnosti s krbem, koupelny, kuchyně apod.). Použití není vhodné ani v místech s velkou prašností, kdy dochází k zanášení optické komory a přístroj ztrácí citlivost.

Teplotní hlásič (použití zejména tam, kde nelze použít optický):
Teplotní čidlo hlídá rychlost změny teploty nebo krajní teplotu v místnosti. Pokud je nastavená hodnota překročena, rozezní se alarm. Je odolný proti prachu, párám a kouři, lze jej umístit do koupelen, místností s krbem nebo kotelen. Nevýhodou bývá delší doba detekce požáru, zvláště pokud se jedná o doutnavý požár.

Osobně jsem zakoupila 2 optické hlásiče kouře v hobbymarketu za asi 150,- Kč/kus. Hlásič má červenou diodu, která v určitém intervalu blikne na důkaz funkčnosti. Pokud chci vyzkoušet funkčnost přímo, zmáčknu tlačítko a alarm se rozezní. Je vybaven 9V baterií a pokud by byla baterie slabá, pak hlásič v určitém intervalu pípne. Protože zpravidla je stále někdo doma, považuji to pro své potřeby za dostačující.

Hasící přístroje

Ať již se rozhodnete hasit hasícím přístrojem, sprejem, vodou, dekou atd., vždy vzpomeňte na to, že je důležité vědět „co hasíte“. Jinak můžete hasit hořící pohovku, jinak elektřinu a jinak hořící olej. Volba špatného způsobu hašení může požár více zkomplikovat a navíc může ohrozit i vaše zdraví či život.

Jednotlivé hasicí přístroje je možné použít na požáry různých látek. Za tímto účelem se požáry dělí do následujících tříd, které jsou na hasícím přístroji vyznačeny:

Třída A
druh – pevné látky (např. dřevo, sláma, papír, textil)
hasí – vodní, pěnové a práškové hasicí přístroje

Třída B
druh – hořlavé kapaliny (např. vosk, asfalt, barvy, laky)
hasí – pěnové, práškové a sněhové hasicí přístroje

Třída C
druh – plyny (např. zemní plyn, propan-butan, acetylén, vodík)
hasí – práškové a sněhové hasicí přístroje

Třída D
druh – hořlavé kovy (lehké a alkalické kovy)
hasí – speciální prášky

Třída E
druh – elektrické zařízení pod proudem
hasí – do 1000 V práškový nebo sněhový přístroj, nad 1000 V speciální přístroje

Třída F
druh – jedlé rostlinné a živočišné oleje a tuky v kuchyňských zařízeních
hasí – speciální hasivo určené na tento druh požáru

!I kdyby nic, zapamatujte si, že nemáte hasit hořící olej ani elektřinu a elektroniku vodou či pěnou. Hořící olej se pokuste „zadusit“, ať již poklicí, dekou (ideálně mokrou) či deskou. Pokud vám vzplane počítač ti televize, pokuste se ji nejprve „odstavit“ od elektřiny – např. vypněte hlavní jistič v rozvaděči pokud nemáte možnost vytáhnout kabel ze zásuvky.

Doporučuji obětovat 15 minut vašeho času a shlédnout tato 2 užitečná a informačně komplexní videa na témata jak hasit, čím co hasit, jak se vyvarovat vzniku požáru…:

Do domácnosti se zpravidla doporučuje pořídit práškový hasicí přístroj ABC (je univerzální – dá se použít na pevné látky, kapaliny, plyny, elektřinu apod., ale nevýhodou je jeho následné odstraňování). Případně můžete typy přístrojů v objektu kombinovat, nikde není napsáno, že máte mít doma „jen“ jeden hasící přístroj 😉

Hasící spreje

Zdroj: Vlastní archiv

Já osobně jsem prevenci u mě doma řešila tak, že namísto jednoho či dvou větších hasících přístrojů jsem nakoupila větší množství menších hasících sprejů. K tomuto mě vedly zejména tyto důvody:

 • možnost mít po ruce hasičák v každé místnosti (nejen pro případ, že by hořelo zrovna v místnosti kde se nacházím, ale navíc ještě kdyby hořelo u únikových dveří dané místnosti, abych se měla šanci dostat ven)
 • finanční stránka vůči diverzifikaci rizika
 • eliminace rizika nefunkčnosti (pokud by nastal nějakých technický problém a hasičák by nešel sepnout, mám takto k dispozici ještě vícero dalších)
 • jako žena bych asi měla problém se potýkat s velkým, i těžkým, hasícím přístrojem, tyto spreje jsou lehčí a je možné je při hašení nejen nasměrovat do stran, ale i otočit dnem vzhůru

Hasící spreje, které jsem zakoupila, obsahují vodu+pěnidlo a hasí pevné látky – dřevo, plasty; kapaliny – rozpouštědla, benzín; požáry pod napětím do 1.000 V ve fázi počátečního požáru. Velikostně jsou vhodné i pro umístění do automobilu.

Srovnání hasícího spreje a práškového hasícího přístroje, demonstrace hašení různých materiálů i ukázka toho, co se stane při hašení oleje vodou (délka videa 11:21 min):

!V žádném případě se nesnažte velký požár zvládnout sami pomocí hasících sprejů nebo přístrojů. Pamatujte si, uložte si do telefonu nebo si i někam vyvěste tel. čísla na bezpečnostní a záchranné složky. K požáru volejte 150 nebo 112. Hasiče informujte i v případě, že se vám podaří požár uhasit vlastními silami.

 

Jiné typy hlásičů

Hlásič úniku hořlavých plynů (zemní plyn, svítiplyn, propan-butan, acetylén, vodík..)
Hlásič úniku vody
Tyto hlásiče sice nesouvisí s přímým vznikem požáru, nicméně i ony mají své místo v ochraně vašeho života a majetku, a mohou zabránit i druhotné příčině vzniku ohně (např. výbuchem či zkratem).

Jak omezit riziko:
 • instalujte alespoň 1 hlásič požáru v bytě (v domě raději vícero hlásičů) a pravidelně kontrolujte jeho funkčnost i stav baterie
 • pořiďte si domů nějaký typ hasební techniky
 • uzavřete pojištění majetku (pojištění stavby – nezahrnuje vybavení domácnosti)
 • pokud nemáte, sjednejte si i pojištění domácnosti (vybavení domácnosti – není automaticky zahrnuto v pojištění staveb)
 • pojistěte si i odpovědnost v běžném občanském životě (za škodu, kterou způsobíte třetím osobám – například pokud z vašeho bytu přejde požár na byt sousedů, nebo je naopak vytopíte vodou)
 • nastudujte si problematiku hašení různých materiálů, abyste při hašení nevědomky nenadělali více škody jak na majetku, tak na zdraví
 • dávejte skutečně velký pozor na své jednání, pokud jste pod vlivem alkoholu, nebo nepřiměřeně unaveni, zejména abyste neusnuli s hrncem na rozpálené plotně nebo s cigaretou v ruce
 • pokud vaříte, neopouštějte byt a mějte jak plotýnky, tak i troubu pod kontrolou; při delším vaření či pečení si nařiďte budík v mobilu; když dovaříte, ujistěte se, že jsou vařič i trouba skutečně vypnuté
 • pokud se neobejdete bez vonných svíček, dávejte opravdu velký pozor z jakého materiálu je jejich obal či podstavec, i na to, kam je stavíte, zda je nemůže někdo nedopatřením shodit (dítě, mazlíček), před spaním či opuštěním místnosti je zhasněte
 • na Vánoce dávejte také pozor při použití prskavek doma nebo i venku pokud odpalujete rachejtle (aby nevlítla kam nemá a něco nepodpálila)
 • nenechávejte bez dozoru zapnutou žehličku
 • nezakrývejte prádlem ani čímkoliv otvory topidel
 • plánujete-li dlouhodobější pobyt mimo domov, vyprázdněte ledničku a vypněte hlavní jistič v domě (pokud nemáte domácnost vybavenou zabezpečovacím zařízením s nutným připojením k el. proudu)
 • nevím do jaké míry je to vhodné, ale já jsem zvyklá i vypínat elektřinu (nebo alespoň vytahovat určité přístroje ze zásuvky) při silné bouřce
 • vyvarujte se rozdělávání ohně v přírodě, nikdy nevíte kam se případný požár stihne rozšířit
 • nedopalky cigaret důkladně uhaste před tím, než je odhodíte – kamkoliv
 • v interiéru se drží kouř u stropu, je-li to možné, pohybujte se v případě požáru v místnosti u podlahy, dýchejte co nejméně zvládnete a když už, tak dýchejte přes nějakou látku
 • pokud hoří nějaký objekt, neotevírejte okna a dveře (pokud se zrovna nechystáte z objektu utéci, kdy i po opuštění dveře opět zavřete) – čím více dovnitř pustíte vzduchu, tím rychleji se oheň bude šířit
 • když si pořídíte jakékoliv nové elektrické zařízení, přečtěte si pečlivě celý návod k použití (a trvejte na návodu v českém jazyce)
Jak mohu sám pomoci:

V rámci prevence informujte i své známé (i děti) o riziku, pokud si jej neuvědomují. Je-li to ve vašich silách, buďte nápomocni druhým, ať již sousedům, pokud jim hoří dům nebo i na cestách, pokud někomu hoří automobil a vy máte čím hasit. Pomoci můžete nejen s hašením, ale například i s přemístěním předmětů z dosahu ohně, můžete zavolat hasiče či další záchranné složky a poskytnout první pomoc v případě zraněných.

JAK SE VÁM ČLÁNEK LÍBÍ?
[Počet hlasů: 1 Průměrná známka: 4]
Sdílejte:
Počet zobrazení článku: 12424 - z toho dnes: 2

Mohlo by se vám líbit...