7 důvodů, proč nahradit ohňostroj prskavkou

I v průběhu roku se pořádají menší či větší ohňostroje při různých příležitostech, ať již domácích nebo společenských. Největší podíl pyrotechniky se však jistě vyskytuje na konci roku v době cca od Mikuláše s vyvrcholením na Silvestra v noci, kdy se navíc zvuk mnohem více rozléhá do širokého okolí.

Drtivá většina lidí vnímá pouze ono kouzlo efektu a zábavu, ať již pro potěšení vlastní nebo pro své děti. A naopak bohužel jen málokdo si dokáže uvědomit plné důsledky toho všeho. Ani já jsem si je dříve neuvědomovala. A ráda bych dala nyní šanci prohlédnout i vám…

Vše níže uvedené se nevztahuje jen na zimu a na noc, ale na jakékoliv užití těchto světelných či jen bouchajících efektů kdykoliv v průběhu celého roku a denní doby.

Proč si vzít příště raději jen prskavku

1. Staří, nemocní a citliví lidé

Něco jiného je, když hluk který slyšíte způsobujete sami (nebo i vaše děti). To vám zpravidla vůbec nevadí. Ale když pak chcete mít klid a váš soused zapne v sobotu ráno v 8 hod cirkulárku, aby si nařezal dříví, nebo si pozve na oslavu 20 kamarádů a popíjejí, juchají a pouštějí si hlasitou hudbu ve 23 hod v noci, vyskočili byste z kůže… Nejlépe ještě když jste po noční nebo ležíte s vysokou horečkou. A věřte, že spousta lidí si chce i ty Vánoce užít v klidu. Ale jakákoliv nečekaná rána z ulice v nich v různé intenzitě vyvolá úlek. V tu chvíli se jim přinejmenším zvedne krevní tlak a tep a také se rozčílí. Pokud se to takto stane několikrát denně, není to ani nic příjemného, ani nic zdravého. Nemusí být ani výjimkou, že oslabení či nemocní jedinci mohou z leknutí i zkolabovat. Jiní mohou mít problém i s agresivitou či poklesem pracovní výkonnosti, s problémem soustředit se apod.

2. Zvířata

Zvířata všeobecně mají mnohem citlivější sluch než lidé (zpravidla slyší 2-3x lépe než člověk). Jakýmkoliv hlukem (krom petard a ohňostrojů třeba také křikem a hlasitou hudbou) velice trpí a jejich sluch může být i trvale poškozen. Pokud je výbuch v blízkosti zvířete, může mu způsobit poranění či popáleniny.

Rozsah slyšení zvířat vůči člověku

Rozsah slyšení zvířat vůči člověku – zdroj údajů: http://edu.techmania.cz/cs/katalog/clovek-zvire/316/sluchovy-rozsah

Co se týká domácích mazlíčků… Pokud nemáte psa v bytě ale na zahradě, je schopen i za cenu zranění se protáhnout nějakou dírou v plotě a utéci i několik km daleko. Stejně tak se vám může vysmýknout při venčení a utéci od vás, když ho vyděsí nějaká náhlá rána. Přitom ohrožuje život nejen svůj ale i lidí, protože může vběhnout např. pod automobil. Pokud se výjimečně pes nebo kočka atrakce nebojí, může je naopak lákat si s ní hrát a mohou se přitom vážně či smrtelně zranit. Úplně nejhorší co můžete udělat je vzít si psa s sebou ven přímo mezi tyto oslavy. Venku buď boucháte petardy sami a nebo se klidně může stát, že vám ji nějaký dobrák hodí přímo vedle vašeho psa (v nehorším ho i trefí). Jestliže máte domácího mazlíčka bojícího se bouřky a ohňostrojů, vzdejte se tohoto potěšení a buďte s ním doma a věnujte se mu. Spousta lidí to řeší i tak, že dá svému psovi uklidňující prášky od veterináře. I to je jistě vhodné, ale na druhou stranu – nebylo by lépe, kdyby tato situace vůbec nenastala?

Možná namítnete, že domácí mazlíčky můžete na hluk vycvičit. Noooo…. Jistě i to je možné, ALE. I to, že se zvíře nebude bát neznamená, že mu hluk nevadí a neškodí mu. A hlavně, nebuďme sobci a mysleme i za hranice našeho prostoru. Zejména divoká, ale i hospodářská zvířata na to nikdo nevycvičí a ta trpí ještě více.

Je třeba si uvědomit, že každé vyděšené zvíře v panice opustí svůj přirozený úkryt a je schopno se dát na bezhlavý útěk nevědomky kam. Ptáci přitom mohou narazit do elektrického vedení, budov apod., což způsobí jejich zmrzačení či smrt. Vyděšený pták se také raději schová a nekrmí se, kdy hlavně v zimě ho toto ohrožuje na životě. Pokud dospělý pták navíc opustí i hnízdo s mláďaty, již se do něj nevrátí, nebo s velkým zpožděním, a mláďata uhynou. To samé platí i pro divoká zvířata v lese – když je vyděsí rány, prchají bezhlavě kamkoliv a mohou se zabít nárazem do překážek nebo pádem ze srázu či třeba i do různých nezakrytých jímek. Někdy se stane naopak, že uteče vyděšené mládě a již se nedokáže vrátit ke svému pelechu a rodiči.

Ryby v zimním období odpočívají. Jsou hybernované někde u dna rybníka. Pokud je cokoliv vyplaší, vyplavou ze svého úkrytu a mohou se stát obětí dravců a nebo následně zůstanou vysílené a nedokáží již znovu zazimovat a hynou. Stejným způsobem je dokáže vyplašit i např. bruslení na zamrzlém rybníce.

I slepice z úleku snášejí méně vajec (a nekvalitních) a krávy trpí potraty z prožitého stresu. Ono nestačí, že hospodářská zvířata trpí sama o sobě už jen tím, že jsou hospodářská?

3. Možnost úrazu

Tak věřím, že nejste úplně bláhoví, abyste si nebyli vědomi toho, že můžete při neopatrné manipulaci přijít o prsty nebo způsobit vážné zranění sobě či někomu jinému. Ovšem ani opatrná manipulace vám nemůže zaručit, že se nic nestane. Děti si navíc takovýchto rizik vědomy nejsou téměř vůbec. A i když je na to upozorníte, neberou to tak vážně. Nejlepší je, pokud se jim něco takového vůbec nedostane do ruky. A také je důležité se vždy seznámit řádně s návodem k použití, který musí být česky, a věc používat pouze za plného vědomí (za střízliva).

4. Riziko požárů

Zejména při neodborné manipulaci či nesoustředěnosti, při zapalování pod vlivem alkoholu či jen pouhým nedopatřením také často dochází k požárům stromů, travních porostů, nebo dokonce i různých bytových prostor a domů, do kterých může rachejtle (světlice) vletět. Zde bych přidala i další nebezpečnou věc v tomto směru, a to lampiony štěstí.

5. Petardy a dělobuchy

Nevím proč tomu tak je, ale malé děti milují dělat rámus. Čím větší hluk, tím lépe. Např. u sousedů naproti mají položen velkých plech, přes který přejíždějí autem z ulice na parkovací místo. 95 % dětí, které tudy jdou, na plechu dupou nebo i skáčou. Víc zajímavý je však fakt, že jejich rodičům to vůbec nevadí a vůbec už asi ten hluk nevnímají.

Nicméně další děti (ty o něco starší) již neskáčou po plechu, ale kupují si (ač je zakázáno jim to prodávat) nebo přes někoho získávají, za pár korun petardy a hází je po sobě, před lidi, před zvířata, do kanálů, do odpadkových košů, pod nebo na automobily apod.!!! Určitě se již stalo i to, že petarda přistála někde u kočárku s malým dítětem…. Tedy pokud bych ještě dokázala omluvit efektní rachejtle, tak tyhle petardy, ze kterých není vůbec žádný požitek ale jen rámus, nikdy omluvit nedokážu a přednostně bych začala tím, že bych je zcela zakázala prodávat (i vyrábět). Nemyslím si, že byste promluvou k dětem dokázali zajistit jak s nimi budou nakládat, tedy jediným řešením je ohlídat, aby je vůbec neměly a nemohly si je ani nikde koupit bez vašeho vědomí.

Příklady hlasitosti různých zvuků.

Příklady hlasitosti různých zvuků. Zdroj údajů + více srovnání: http://www.enviweb.cz/54095

Hladina poškození lidského sluchu je okolo 80 dB, u zvířat je navíc mnohem nižší. Pyrotechnika může dosahovat i 190 dB.

6. Jedovaté zplodiny

Při výbuchu např. ohňostroje jsou do okolí vyloučeny těžké kovy a jedovaté plyny v nezanedbatelném množství. Tyto se následně rozptýlí v ovzduší či dopadnou do vodních ploch, kde škodí nejen nám, ale i divokým a vodním živočichům. V ovzduší se po výbuchu nachází těžké kovy jako např. baryum, stroncium, měď, olovo, hliník, cín, bismut… nebo také oxid siřičitý, dusičitý, uhličitý či uhelnatý. Blízký pobyt u ohňostrojů může až vyvolat astmatický záchvat u citlivých jedinců.

7. Otrocká výroba

Velká část zábavní pyrotechniky je vyráběna v rozvojových zemích (někdy dokonce i dětmi). Při její výrobě nejsou dodržovány bezpečnostní předpisy a dochází k otravám lidí, zranění, výbuchům a úniku nebezpečných látek do životního prostředí.

!Uvědomte si: Vy víte co se děje, i co přijde vzápětí a že to zase skončí. Lidé sice také vědí co se děje, ale nevědí kdy to skončí a může je to rozčilovat. Ale zvířata vůbec nemají tušení co se děje. Je to pro ně asi takové, jako kdyby nám začala bez varování lítat nad hlavami letadla a střílet po nás „slepými“. Také byste věděli, že se nic neděje a byli v klidu? Nebáli byste se, že je to začátek války a nezačali panikařit a utíkat atd.?
DOPORUČENÍ NA ZÁVĚR

Prskavka, Zdroj: Pixabay

Ano, mohla bych vám radit, ať nakupujete jen u solidních prodejců. Kvalitní pyrotechniku, s českým návodem a nahlásíte prodejce, kteří prodávají dětem. Mohla bych na vás apelovat, abyste si při manipulaci dávali řádný pozor, ať neohrozíte zdraví své či ostatních a jejich majetek.
ALE NEUDĚLÁM TO. JEDINÉ CO VÁM DOPORUČÍM JE – VZDEJTE SE TOHOTO POTĚŠENÍ PROSÍM ÚPLNĚ. MYSLETE NEJEN NA SEBE, ALE ZEJMÉNA NA NEVINNÉ TVORY, protože: Vy ohromeně sledujete na obloze úžasné efekty a na smrt vyděšená divoká zvířata ohromeně prchají neznámo kam, lámou si přitom nohy či vaz nebo opouštějí svá mláďata. Stojí vám těch 10 minut opojení za toto všechno? Opravdu by vám nestačila např. jen prskavka?

Doporučuji vám také shlédnout:
Novoroční ohňostroj v Praze zabíjel labutě. A ty padaly mezi diváky…

Někde už to pochopili…
V italském městečku zavedli „tiché ohňostroje“ jako projev respektu ke zvířatům
Evropská velkoměsta zakázala pyrotechniku! Přidáme se?

Jak ulehčit domácím mazlíčkům
Buďme ohleduplní ke zvířatům, oslavme Silvestra „v tichosti“

Ostatní
Zabiják hluk – hladiny hluku a jejich vliv na lidský organismus
Zábavní pyrotechnika může zranit a způsobit škody
Silvestr a zábavní pyrotechnika – doporučení hasičů

JAK SE VÁM ČLÁNEK LÍBÍ?
[Počet hlasů: 8 Průměrná známka: 4.5]
Sdílejte:
Počet zobrazení článku: 57151 - z toho dnes: 2

Mohlo by se vám líbit...