Uděláme si z planety smetiště?

Odpadky v lese

Odpadky v lese, Zdroj: Vlastní archiv

Každý z nás se s tím někdy setkal. Odpadky v přírodě. Láhve, střepy, plastové obaly, rám z kola nebo dokonce i televize. V příkopu u cesty, na louce, v lese. Někomu z vás to možná ještě přijde naprosto normální a nemáte s odhazováním odpadků kdekoliv problém. Druhá část z nás toto absolutně nemůže pochopit, rozčiluje ji to a cítí se vůči tomu bezmocná. Já se řadím do druhé části. A také absolutně nechápu, proč si někdo dá tu práci a pytel plný plastových lahví, nebo odpadu z domácnosti, doveze na kraj lesa a tam ho vyhodí, ačkoliv má jistě blíž svému bydlišti popelnice či kontejnery na směsný nebo tříděný odpad.

 

PROČ TO LIDÉ DĚLAJÍ?

Důvodů může být vícero, některé jsem se pokusila vypsat níže (rozkliknutím zobrazíte podrobnosti):

Lhostejnost
existují i tací, kterým je to de facto úplně jedno – jak to zde vypadá, i jak to bude s jejich potomky v budoucnu – asi mají i pocit, že oni se ničeho dramatického nedožijí, tak proč by se o to měli starat 
Proč já, když ne druzí?!
tohle je celkem i pochopitelný argument, člověk ztrácí motivaci a cítí beznaděj, když vidí čeho jsou občas druzí schopni a připadá si pak, že on sám toho moc nezmění. Z tohoto stavu je třeba se vymanit a nepřipouštět si ho. Je třeba mít sám u sebe čisté svědomí, že se na ničem takovém nepodílím a třeba tím i občas přiměji někoho změnit jeho jednání… – apropó, sami určitě nejste, nebojte 🙂
Neinformovanost
i tohle může být důvod (i když dnes ne příliš pravděpodobný), kdy vám např. rodiče nic takového od malička nevštěpovali, ve škole jste se také těchto informací nedočkali, nebo jste je tenkrát vůbec nevnímali, a nevěnujete se hledání tohoto typu informací na internetu. Občas se k lidem tato problematika dostane opravdu spíše i náhodou, ale je fajn, když pak naleznou vůli se těmto informacím otevřít a svůj způsob jednání změnit.
Pohodlnost
typicky: Jdu do přírody na výlet, po cestě sním jogurt a sušenky, vypiju balenou vodu, a proč bych se s obaly tahal někam ke koši či domů, když to můžu zahodit do trávy…? Tohle je opravdu moc smutný důvod a nedá se ničím omluvit.
Moje to není, tak co bych se staral...?
a co se na to podívat opačně – moje to není, tak proč bych to měl ničit? A na druhou stranu – neselektujte prosím co je a co není vaše. Vím, že k tomu dnešní doba inklinuje, vše je rozděleno, každý majetek někomu patří, včetně luk a lesů, parkovišť a chodníků a evokuje tak pocit, že to není vaše. Možná si i udržujete pořádek doma v bytě nebo na zahradě, ale za plotem již tak pořádní nejste…? Zkuste to brát prosím v globálu, ne louka a les, ale příroda a planeta patří každému z nás a máme za ni zodpovědnost. Nic ji totiž neničí tolik a tak rychle, jako lidské konání 🙁
Vzdor nebo frajeřina
osobně si myslím, že vyhazování odpadků kdekoliv mimo popelnice bývá oblibou nevyzrálých puberťáků, kteří si tímto dokazují, že oni se nebudou nikomu podřizovat, že si budou dělat co chtějí a samozřejmě dělají na just pravý opak toho, než se jim prezentuje jako „správné“. Tím spíše, pokud jsou někde s partou více lidí, před nimiž se mohou „předvádět“. Pokud snad do této kategorie spadáte, zamyslete se nad svým jednáním. Planeta a příroda vám nijak neublížila, ani vás nijak neomezuje. Pokud máte vůči někomu nějaký problém či cítíte křivdu, vyřiďte si to s danou osobou a nevybíjejte si zlost na přírodě. A co se týká předvádění se, to je jen velmi krátká a dočasná záležitost. Věřte, že tyto stavy velmi rychle pominou, avšak odpadky v přírodě přetrvají i 100násobně dlouho 🙁 A věřte, páni, že slečnu uchvátíte spíš opačným jednáním (i když vám možná v tu chvíli pochlebuje, až bude starší, pro život si vás nevybere) 😉
Platím odpady, tak ať to uklidí jiní
rozhodně si nemyslím, že by někdo vyhazoval odpadky mimo koše či kontejnery proto, že „nemá jinou možnost“. Dnes je všude dostatek odpadkových košů, a navíc ještě každý občan platí roční poplatek za odpady. Možná i to je důvod, proč jste naštvaní. Ale tím tedy tuplem – právě kvůli tomu poplatku házejte odpadky kam patří, ať váš poplatek stojí za to, ať se popeláři nadřou, když už to musíte platit. Proč jim „ulehčovat práci“ tím, že bude v popelnicích odpadků méně? 😉
Nízká inteligence
jsou bohužel lidé, kteří nejsou tak inteligentně vyvinutí, že si nikdy význam tohoto problému nepřipustí, nebo to zkrátka ani nedokážou
Topím tím
no osobně moc doufám, že toto je dnes spíše výjimka. Ale asi se opravdu ještě i dnes najdou tací, kteří dokáží odpad házet do kotlů na tuhá paliva a přitápět jím. Zde pozor, nejen, že dýmem z např. plastů znepříjemňujete pobyt venku sousedům a kolemjdoucím, ale také pálením uvolňujete do vzduchu škodlivé a nebezpečné látky. A není to tak dávno, co zákonodárci schválili, že vám může přijít domů kontrola a udělit vám tučnou pokutu.

 

JAK DLOUHO SE CO ROZKLÁDÁ?

Možná si ani nejste tohoto problému natolik vědomi, proto si prosím prohlédněte tento seznam a udělejte si sami představu:

Doba rozkladu různých odpadků v přírodě

Je také třeba vzít v potaz, že některé věci (např. nedopalek, baterie, pneumatiky) navíc do přírody uvolňují i nebezpečné či jedovaté látky, které se následně dostávají i do vodního systému a další (např. plechovka, igelit. taška, sklo, struna) zase mohou způsobit zranění lesní zvěři, psům, dětem atd.

Ani tím, že nějaký odpadek v lese zahrabete pod jehličí, situaci nijak nezlepšíte…

Až budete příště přemýšlet, kde co vyhodíte (mimo koš či kontejner), nepřemýšlejte prosím jen nad tím, za jak dlouho se to v daném místě rozloží. Zkuste zapřemýšlet spíš nad tím, zda je vůbec nezbytně nutné svůj odpadek na daném místě skutečně odhodit. Není snad možné prázdnou PET lahev zmačkat, zbytek nedojedené svačiny nechat v igelitovém sáčku, vyžvýkanou žvýkačku zalepit do kousku papíru – a hlavně všechny tyto odpadky prostě jen strčit zpět do batohu či do kapsy a opět donést až k místu, kde bude možné je vyhodit do koše?

!Uvědomte si, že jsme na Zemi (zřejmě) jen jednou. To, že jsme zde nějak omezováni, žijeme třeba i v chudobě, máme dluhy, nemůžeme najít práci apod., za to nemůže příroda. Za to můžou jen lidé. Není fér naše okolí jakkoliv ničit. Planeta tu není jen pro nás jako jednotlivce, je tu pro všechny, a navíc by měla být schopná fungovat i pro další spoustu generací (i vašich potomků, a jejich potomků). A nebuďme sobci a nemysleme opět jen na sebe (na lidi). Tolik zvířat trpí díky činnostem člověka, a tato zvířata mají tu smůlu, že se nemohou nijak bránit, musí si nechat vše od člověka líbit a vůbec to vůči nim není fér. Není jediný důvod, proč by měla mít horší nároky na život než člověk.

 

NECHCETE SE NA TOMTO PODÍLET?

Přehodnotili jste svůj přístup a již nebudete nic vyhazovat v přírodě, ve městě, zkrátka nikde mimo určené nádoby?? Jste tedy připraveni mít sami za sebe „lepší pocit“, že vy se na přeměně našeho okolí na skládku nepodílíte? A chcete vyhazovat vše poctivě do „koše“? Ano, již toto je první velký krok z vaší strany, a i kdybyste se rozhodli zůstat „jen“ u něj, budiž vám za to velká chvála. Ale na druhou stranu, proč neudělat ještě trošku víc?

Vemte si, že i taková skládka je součástí přírody, respektive nachází se v krajině. To, že zrovna vy žádnou skládku na dohled nemáte, neznamená, že neexistují a že nejsou opravdu velmi rozlehlé. Nejen, že je lidí stále více a více, ale také objem odpadu vyprodukovaný jedincem není v dnešní spotřební době nijak malý. Časem sice dochází k tzv. rekultivaci skládky, ale o co se jedná? Skládka naplní svou „kapacitu“, zabezpečí se proti úniku škodlivých látek do půdy a podzemních vod, zaveze se zeminou a osází se stromy a trávou. Časem sice dané místo vypadá jako půvabná krajina, ale to nic nemění na tom, co se nachází v podloží. Ani na tom, že na jiném místě začíná vznikat skládka další 🙁

Jste si vědomi toho, že jakýkoliv plast je výrobek z ropy?

Cílem nás všech by tedy mělo být snažit se, aby se na běžnou skládku dostávalo čím dál méně odpadu. Tedy nejen se snažit produkci všech svých odpadků co nejvíce eliminovat, ale také zajistit zužitkování různých druhů odpadů v nejvyšší možné míře. K tomu nám slouží tzv. „třídění odpadu“. Velké pozitivum je, že dle různých průzkumů 2/3 občanů ČR třídí odpad a jsme jedni z nejlepších v Evropě. Bohužel stále se ale setkáváme s částí obyvatel, kteří si s touto problematikou hlavu příliš nelámou, nebo si prostě jen této časované bomby vůbec nejsou vědomi a nedokáží si následky představit. A nemají problém s tím, aby házeli do běžných kontejnerů (na komunální odpad) polystyrenové desky, plasty, či třeba pneumatiky nebo televize… 🙁

!Patříte mezi ty, kteří hází plasty a papír do popelnice? A dochází vám i to, že každý plast vyhozený na skládku namísto zajištění jeho recyklace znamená další využití nové ropy, která není nevyčerpatelná? A každý vyhozený papír na skládku namísto jeho recyklace znamená více pokácených stromů…

A bohužel ještě i velká část občanů, kteří se snaží poctivě třídit, často při třídění nepostupuje zcela správně a tím se někdy může stát, že sice třídí, ale jejich snaha nedosáhne kýženého efektu. Proto pro vás připravuji i další článek o TŘÍDĚNÍ ODPADŮ, který vám snad pomůže se v dané problematice více zorientovat. 😉

 

NEJHORŠÍ JE PLAST

Ještě bych ráda zdůraznila problematiku zejména PLASTŮ. A to nejen co se týká vyhazování a jejich dlouhý (či žádný) rozklad v přírodě, ale již i samotnou produkci a spotřebu. Tedy nejen třídění plastů ale i eliminace jejich vzniku má velký smysl. Zkuste se prosím zamyslet nad tím, kdy opravdu musíte plast využít a kdy nikoliv. Např. již jen pořízením jedné kvalitní nákupní tašky, a její opakované nošení na nákup namísto kupování malých igelitek při každém nákupu naší planetě neskutečně ulehčíte.

BYLA JSEM NA HOUBÁCH

Včera jsem (letos poprvé) vyrazila s mamkou na houby. Pomálu jsem našla víc odpadků než hub. Pouze několik jsem jich pro vás i vyfotila (kdybych fotila všechny, nedělala bych pomalu nic jiného 🙁 ). Ovšem už i vyvstává otázka, kolik škodlivin uvolněných z plastů v lesích se postupně dostane i do hub a borůvek…

Lidé sběhlí v matematice tvrdí, že máme jen jeden svět a není důvod s nimi nesouhlasit. Lidé vybaveni pudem sebezáchovy říkají, že se k tomu jednomu světu musíme ohleduplně chovat, aby nám vydržel. Lidé, kteří mají rozum, se tím řídí.

Martin Hobrland
Jak omezit riziko:
  • Neřešte co se má nebo co se nemá – zkuste se jen vcítit do svého úmyslu, zda vám osobně přijde „správné a fér“ vůči přírodě či okolí, dělat nepořádek.
  • Zbavte se pocitů pohodlnosti a lenosti.
  • Uvědomte si, že ačkoliv na ni nemáte kupní smlouvu, je planeta i vaše.
  • Připusťte si, že vše co učiníte se vám vrátí – například vyhozený plast se dostane do řeky, kde ho sní ryba a vy pak sníte tu rybu.
  • Pokud chcete být za frajera, pak naopak jděte ostatním v partě příkladem, dnes vše směřuje k ekologičnosti, stává se to „trendem“.
  • Plánujete-li výlet (zejména do přírody), dobře si promyslete, jaké občerstvení si s sebou vezmete a zda bude ve vašich silách nosit si i své odpadky.
  • Neříkejte si, že „pro jednou se nic nestane“. Uvědomte si, že ono „pro jednou“ udělá každý den třeba milion lidí 🙁
  • Kromě plastů, skla, plechovek atd. doporučuji v přírodě ani nevyhazovat žádné zbytky svačiny (krom např. okusku).
Jak mohu sám pomoci:
 • Sdílejte tento článek, tyto informace.
 • Informujte o skutečnostech své blízké, přátele, známé.
 • Pokud nemáte strach, můžete napomenout někoho, kdo vyhazuje odpad kam nemá, a nastínit mu důsledky jeho konání (např. zmínit dobu rozložitelnosti).
 • I jako dítě jděte prosím svým rodičům příkladem, pokud jsou rodiče 100 let za opicema 🙂

*

JAK SE VÁM ČLÁNEK LÍBÍ?
[Počet hlasů: 2 Průměrná známka: 5]
Sdílejte:
Počet zobrazení článku: 25777 - z toho dnes: 1

Mohlo by se vám líbit...