Typy telefonních linek a jejich ceny

Zdroj: Pixabay

Přišla vám faktura za telefon a nestačíte se divit. Z vyúčtování, které zpravidla nepřekročí 500 Kč za měsíc na vás najednou svítí částka 1.500 Kč. Ale jak je to možné, když jste volali tak jako každý měsíc? Nebo dokonce máte tzv. Nonstop tarif (neomezený počet volání a SMS v ceně paušálu)…? Tuto otázku si pokládá spousta lidí, jsou přesvědčeni, že chyba není u nich, ale že jim operátor vyúčtoval něco špatně a chtějí podávat reklamaci. Později jim operátor sdělí (nebo si sami dohledají ve vyúčtování), že vysoké poplatky ve faktuře jsou za volání či SMS na „placené“ telefonní linky. Podívejme se tedy nyní společně na to, jaké typy linek v ČR existují, jak je poznat a vyznat se v nich.

Druhy telefonních linek

Zkrácené linky – 1

Například 112, 150, 158 – tísňová volání. Na tyto linky je volání zdarma. Volat zdarma na tísňová volání by vám měl umožňovat i mobilní telefon bez kreditu či bez založené SIM karty.

Linky důvěry – 11…

Cena za volání dle ceníku vašeho operátora. Například na linku bezpečí 116111 je možné v současné době volat zdarma.

Informační linky – 1180, 1181, 1188, 12.., 13.., 14..

Také jste viděli reklamu v TV na příjemnou slečnu z linky 1188 s podbízivou větou „Dobrý den, jak vám mohu pomoci“? A nikde (ani malinkým písmem) zmínka o tom, že je služba zpoplatněná… Celý efekt reklamy na mě působí tak, že je tu služba pro nás, ochotně a zdarma – viz video níže. Opak je bohužel pravdou.

Pokud budete chtít volat na informační linky, důkladně to rozvažte. Máte-li možnost, zkuste raději hledanou informaci získat na internetu. Pokud na linku volat opravdu potřebujete, pak si dopředu zjistěte, kolik volání na linku stojí. V žádném případě však nedoporučuji, abyste na lince setrvávali déle, než je nezbytně nutné. Pokud například sháníte tel. číslo na nějakou společnost či osobu a na infolince vám nabídnou, že vás rovnou na toto číslo přepojí – ihned to zamítněte! Nechte si číslo nadiktovat, zavěste, a na číslo zavolejte přímo ze svého telefonu. Důvod je prostý. Pokud se necháte přepojit přímo přes infolinku, pak se vám bude i nadále účtovat cena za volání jako byste stále ještě hovořili s informační linkou! Ceny za volání se liší dle vašeho operátora a také dle toho, zda voláte z pevné či mobilní sítě. Při volání na tyto linky se neuplatňují neomezené ani volné minuty ve vašem tarifu. Aktuální ceny volání na informační linky si prosím zjistěte u svého operátora.

Příklad: cena za volání na linky 1180, 1181, 1188 u operátora T-Mobile dle ceníku platného od 1.4.2017 pro tarifní a Twist zákazníky je 33,90 Kč/minutu a to za každou byť i započatou minutu. U operátora O2 je to ještě o korunu více.

Pevné linky – 2, 3, 4, 5

Devítimístná čísla s počátečními číslicemi označujícími pevné linky z různých krajů v ČR. Například: 241 (Praha), 377 (Plzeňský kraj), 416 (Ústecký kraj)…

Mobilní linky – 6, 7

Devítimístná mobilní telefonní čísla, například: 602, 608, 721, 725, 733, 774, 797…

Pokud máte neomezený tarif, případně tarif zahrnující volné minuty a SMS, pak na pevné i mobilní linky by se vám neomezené a volné jednotky měly vztahovat.

Zelená linka – 800

Tel. čísla začínající předvolbou 800, případně mezinárodní 00800, jsou bezplatná. Správně řečeno nás, pokud na ně voláme, to nestojí nic a hovor jako takový je účtován volanému. V poslední době se od této předvolby dosti upouští a nahrazuje se buď mobilními či pevnými linkami, nebo placenými barevnými linkami.

Modrá linka – 81, 83, 843, 844, 845, 846, 855

Tel. čísla s těmito předvolbami jsou zpoplatněna tak, že náklady na volání se dělí mezi volajícího a volaného. Při volání na tyto linky zpravidla nelze uplatnit volné minuty či neomezené volání v rámci vašeho tarifu.

Bílá linka – 840, 841, 842, 847, 848, 849

Volání na bílé linky hradí výhradně volající. Při volání na tyto linky zpravidla nelze uplatnit volné minuty či neomezené volání v rámci vašeho tarifu.

Barevné linky (zelená, modrá, bílá) jsou devítimístná čísla, která zpravidla využívají různé větší firmy či instituce, jako například dodavatelé energií, banky, pojišťovny… Cena za volání na modré a bílé linky není u všech operátorů stejná a může se pohybovat v rozmezí cca od 1,60 do 5,60 Kč/minutu. O aktuálních cenách se proto prosím informujte přímo u vašeho operátora.

Audiotextové linky – 900, 905, 906, 908, 909

Zde již začíná jít do tuhého. Tyto linky poskytují služby různého charakteru, například poradenství, loterie, hlasování, soutěže, výklad karet, horoskopy, seznamky, erotické služby… A dle toho jsou i v různé míře zpoplatněny (v rozmezí 6 – 99 Kč/minutu). Tyto služby neposkytuje přímo operátor, ale pouze je zprostředkovává od jiných externích společností, které si samy určují cenu – služby tzv. třetích stran. Na tyto linky se nevztahují neomezené ani volné minuty v rámci vašeho tarifu. Výhodou je, že u těchto linek si můžete sami dopředu zjistit, kolik vás bude hovor stát – a to u všech operátorů stejně.

Cena hovoru se zjišťuje ze čtvrté a páté číslice devítimístného tel. čísla, na které chcete volat.

U předvoleb 900, 906 a 909 se jedná o cenu za 1 minutu hovoru.
Příklad: hovor na číslo 900 451 100 vás bude stát 45 Kč/minutu.

U předvolby 908 se jedná o cenu hovoru jako celku bez ohledu na dobu jeho trvání.
Příklad: hovor na číslo 908 951 100 vás bude stát 95 Kč/hovor.

Předvolba 905 prozatím není využita, pokud byste na ní snad někdy narazili, měla by být zpoplatněna také za hovor jako celek, avšak v 10 násobku uvedené ceny.
Příklad: hovor na číslo 905 605 100 vás bude stát 600 Kč/hovor (10 x 60 Kč).

! Tyto linky občas používají i podvodníci nabízející např. výhodnou práci nebo půjčku peněz, avšak při hovoru co nejvíce zdržují a hovor natahují. Než někam zavoláte či zavoláte na nepřijatý hovor, vždy si zhodnoťte o jaké číslo se jedná, zda není placené..
Ostatní linky – 95, 910, 972, 973, 974

Ačkoliv se na první pohled můžete těchto předvoleb vyděsit, není k tomu tak velký důvod. Na rozdíl od audiotextových čísel začínajících předvolbou 90x (viz předchozí odstavec) se v tomto případě jedná o linky například Českých drah, Ministerstva obrany či vnitra, případně jiné, neveřejné sítě. Volání na tyto linky je zpoplatněno dle ceníku vašeho operátora, zpravidla se berou jako „pevné linky“. O přesných cenách za volání se informujte u vašeho operátora.


Další placené služby

Premium SMS – 900 až 909

Princip je podobný jako u audiotextových linek, avšak v tomto případě se jedná o zpoplatněné SMS nebo MMS zprávy, které mohou být účtovány buď jako odchozí nebo jako příchozí (na základě objednané služby). Mohou to být např. platby jízdenek MHD, parkovné, hlasování v soutěžích, výsledky v křížovce, předpověď počasí, horoskopu, aplikace do mobilu, hry… Ceny za SMS se pohybují v rozmezí 1 – 605 Kč a to u všech operátorů. Na tyto SMS se nevztahují neomezené či volné SMS v rámci vašeho tarifu.

MO SMS – platba při objednání služby, 7 místné číslo, cenu určuje šestá a sedmá číslice
Příklad: číslo 905 90 25 – zaplatíte 25 Kč za objednanou službu.

MT SMS – platba při doručení služby, 8 místné číslo, cenu určuje šestá, sedmá a osmá číslice
Příklad: obdržíte SMS z čísla 905 90 080 – zaplatíte 80 Kč za obdrženou službu.

DMS – 87777

Dárcovské SMS pro různé charitativní organizace. Tyto SMS jsou zpoplatněny jednotnou sazbou, a to 30, 60 nebo 90 Kč přičemž z této částky obdrží organizace o 1 Kč méně – tedy 29, 59, nebo 89 Kč. Existují DMS jednorázové nebo je možné nastavit „trvalé“ DMS, strhávající se pravidelně každý měsíc. Více info ZDE.

m-platba

Nejedná se sice o volání či posílání SMS, ale díky této službě vám také naskočí vyúčtování za telefon. M-platba vám umožňuje platit za různé zboží či služby u obchodníků prostřednictvím telefonu. Tzn., že vyúčtovaná částka se vám neodečte např. z bankovního účtu, ale naskočí vám do faktury za telefon (nebo se odečte z kreditu v případě dobíjecí karty). Službu lze u operátora zablokovat, případně nastavit různé (např. denní) limity.


Všechny ceny uvedené v článku jsou včetně DPH a jsou platné v době publikování článku.

Pro jistotu jen doplním informaci, že neomezené volání a SMS, případně volné minuty a SMS ve vašem tarifu se vztahují jen pro Českou republiku. Nevztahují se tedy na hovory když jste v zahraničí (roaming) ani na hovory, kdy voláte na zahraniční tel. číslo (mezinárodní volání). O rozdílech si povíme někdy příště 😉

Jak omezit riziko:
 • Platební služby bývají zpravidla v základu na všech číslech povolené. Pokud platební služby nepoužíváte, nechte si je u operátora zablokovat. Blokace je zpravidla možná buď kompletní, nebo i jen částečná. Většinou jdou blokovat zvlášť audiotext, premium SMS, DMS, m-platba.
 • Máte-li na paušálním tarifu dítě či seniora, nechte platební služby na tel. čísle zablokovat.
 • Pokud nějakou službu využívat potřebujete, informujte se u vašeho operátora, zda je možné nastavit denní limit na platby – například 200 Kč. Eliminujete tak riziko zejména při ztrátě telefonu.
 • Nenechávejte telefon bez dozoru, nikdy nevíte, kdo si váš telefon půjčí a zavolá si (např. v práci).
 • Není-li to nezbytně nutné, nevolejte na informační linky a zkuste si dohledat informace přes internetové vyhledávače.
 • Pokud voláte na informační linku, buďte si vědomi vysoké minutové sazby a hovor s pracovníkem call centra maximálně urychlete a ukončete. V žádném případě nevyužívejte nabídky na přímé přepojení na dohledané číslo!
 • Potřebujete volat svou banku či pojišťovnu? Zkontrolujte si, zda nepoužívá jako kontaktní číslo nějakou modrou či bílou linku (předvolby 8xx). Pokud ano, pokuste se na webu dohledat jiný kontakt (pevnou či mobilní linku) a zavolat na něj.
 • Nenechte se zlákat výhodnými nabídkami práce či půjčky! Než na něco takového zavoláte, zkontrolujte tel. číslo inzerenta, ideálně jej zkopírujte a prolustrujte internetovým vyhledávačem – můžete najít i informace o podvodu.
 • Používejte zdravý rozum pokud vás bude lákat zavolat do televize na nějakou soutěž typu uhádněte zvíře, najděte stejné symboly apod. Také jsem se divila, proč tam nikdo nevolá a nechala se zlákat, zkusila zavolat ale nedovolala se, ačkoliv v TV nikdo zrovna do studia přepojen nebyl a na obrazovce visela hláška, že právě probíhá „okamžité přepojování“. Celkem mne tahle zkušenost stála jen 200 Kč ale bohatě mi stačila. Pamatujte, že drahý hovor se vám účtuje již ve chvíli, kdy čekáte, ne až ve chvíli kdy vás přepojí, a to za každou započatou minutu, tedy i za pár sekund!
 • Dávejte i pozor na to, co odkliknete ve svém mobilu. Často si objednáte nechtěně placené služby typu týdenní horoskopy, denní předpověd počasí apod. Pokud se vám to stane, zavolejte svého operátora, ať vám službu deaktivuje, případně ať vám poradí jak ji můžete sami zrušit u externího poskytovatele služby.
 • V případě ztráty či krádeže telefonu zavolejte ihned na ztracené číslo. Pokud na něm máte nastaven PIN a je nedostupné, není třeba se příliš obávat – pokud nemáte PIN napsaný u telefonu 😉 Pokud telefon vyzvání, ale nikdo vám jej nezvedne, je potřeba jednat urychleně. V obou případech nechte SIM kartu zablokovat u svého operátora (operátor na čísle zpravidla zablokuje všechny „odchozí“ služby) a domluvte se na dalším postupu.
Jak mohu sám pomoci:

Upozorněte na tyto skutečnosti i své příbuzné a přátele. Pokud váš smluvní partner (pojišťovna, banka apod.) používá jako kontaktní telefon pouze modrou nebo bílou linku, můžete ho požádat o zavedení jiného kontaktního telefonu – pevnou či mobilní linku. Čím více žádostí bude, tím větší je naděje na úspěch.

*

JAK SE VÁM ČLÁNEK LÍBÍ?
[Počet hlasů: 15 Průměrná známka: 4.1]
Sdílejte:
Počet zobrazení článku: 16822 - z toho dnes: 4

Mohlo by se vám líbit...